De webshop van Be Fit
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Herroepingsrecht

“U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


Termijn
 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag

a) voor verkoopovereenkomsten:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”; 

b) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

c) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode:

„waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Be Fit Diëtiste Delphine Deleu , Dadizelestraat 15,8930 Menen, info@befitshop.be, Telefoon: + 3256520462) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Kosten terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs Is Of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.


Terugbetaling

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen Of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Voorwaarden

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel In die mate uitpakken Of gebruiken als nodig Is om te kunnen beoordelen Of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en In de originele staat en verpakking.

 herroepingsformulier
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom Be Fit

Wij ondersteunen u wanneer u een gezonde levensstijl wil nastreven, een gezonde geest in een gezond lichaam. Als diëtiste kan ik u bijstaan in het volgen van een proteïnedieet aangepast aan uw situatie en doel, ook hebben wij een assortiment producten zonder suiker, zonder lactose, zonder vet. 
 

Gewichtsverlies bereiken en behouden.

Na het volgen van uw proteïnedieet kan u ook bij ons terecht om uw gewichtsverlies te kunnen behouden. Wij stellen dan een persoonlijk voedingsschema op voor u zodat u dan ook exact weet wat u mag eten, wanneer en hoeveel. Zodat u niet enkel resultaten boekt op korte termijn maar ook op lange termijn!
 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Meer info in onze Privacy Policy.
Accepteer geselecteerde cookies